Projekty Unijne

Stribog Games Sp. z o.o. realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Silnik zarządzający warstwą emocjonalną rozgrywki.

Głównym celem projektu jest opracowanie przez spółkę Stribog Games silnika zdolnego do dynamicznego reagowania na zmiany we wzorcu zachowania gracza i przeciwdziałania adaptacji hedonistycznej poprzez sterowanie nasileniem emocjonalnym. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności Stribog Games innowacji procesowej w zakresie wytwarzania i oferowania gier mobilnych typu casual/midcore. Wartość projektu wynosi 8 234 587,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 674 753,13 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „GAMEINN” – Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Opracowanie silnika balansujacego rozgrywkę na poziomie core i meta gry w mobilnych grach casual i midcore.

Głównym celem projektu jest opracowanie przez Stribog Games Sp. z o. o. silnika balansującego trudność rozgrywki - core gameplay’u na poszczególnych poziomach gry oraz modułu balansującego ekonomię metagry. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności Stribog Games innowacji procesowej umożliwiającej przetestowanie poprawności gier, zbalansowanie poziomu ich trudności do poziomu użytkowników oraz optymalizację strategii monetyzacji gier. Wartość projektu wynosi 5 753 950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 724 343,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „GAMEINN” – Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.