EU projects

Stribog Games Sp. z o.o. implements the following projects co-financed from the European Funds:

Silnik zarządzający warstwą emocjonalną rozgrywki.

Głównym celem projektu jest opracowanie przez spółkę Stribog Games silnika zdolnego do dynamicznego reagowania na zmiany we wzorcu zachowania gracza i przeciwdziałania adaptacji hedonistycznej poprzez sterowanie nasileniem emocjonalnym. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności Stribog Games innowacji procesowej w zakresie wytwarzania i oferowania gier mobilnych typu casual/midcore. Wartość projektu wynosi 8 234 587,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 674 753,13 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „GAMEINN” – Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.