Zgarnij 3000 PLN!

Poleć znajomego

Masz fajnych i zdolnych znajomych? Koniecznie chcemy ich poznać!

Jeśli nawiążemy współpracę z osobą, którą polecisz, zgarniesz bonus i wydasz na co tylko chcesz!

Regulamin konkursu "Poleć znajomemu pracę w Stribog Games"
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem programu jest firma Stribog Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Promienistych 1, 31-481 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000748567, NIP: 945-222-19-51, REGON: 381299995.
  2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym programie “Poleć znajomemu pracę w Stribog Games i zawiera warunki uczestnictwa w programie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
  3. Osoba polecająca rekomenduje osobę o wybranej specjalizacji ze wskazaniem konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać rekomendację na adres jobs@striboggames.com. Aktualne oferty pracy są dostępne na stronie internetowej striboggames.com .
  4. Regulamin będzie dostępny na stronie striboggames.com oraz pod adresem e-mail: jobs@striboggames.com przez cały okres trwania akcji.
  5. W programie mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Zasady i warunki programu
  1. Aby wziąć udział w programie “Poleć znajomemu pracę w Stribog Games uczestnik powinien poprawnie zgłosić rekomendację.
  2. Rekomendacją są informacje na temat potencjalnego kandydata takie jak: imię i nazwisko kandydata, specjalizacja lub informacja na temat konkretnej oferty pasującej do profilu kandydata, dane kontaktowe kandydata, jakimi są: numer telefonu, adres e-mail, link do portali społecznościowych. Preferowane jest także CV kandydata.
  3. Wykorzystanie danych kontaktowych kandydata jest możliwe jedynie wtedy, gdy kandydat jest poinformowany o rozpowszechnieniu swoich danych, wyraża na to zgodę i jest zainteresowany współpracą i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w Stribog Games.
  4. W przypadku gdy kandydat odmówi wejścia do procesu rekrutacyjnego, jego dane zostaną usunięte z bazy przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie informacji z ramienia Stribog Games.
 3. Zasady i warunki przyjęcia rekomendacji
  1. Polecający zostanie poinformowany droga mailową o przyjęciu lub odrzuceniu rekomendacji.
  2. Odrzucenie rekomendacji następuje wówczas, gdy kandydat znajduje się już w bazie GameDesire i obecnie bierze udział w procesie rekrutacyjnym lub brał udział w rekrutacji w okresie 6 miesięcy wstecz.
  3. Rekomendacja traci ważność po 3 miesiącach.
  4. Jeżeli rekruter wprowadził kandydata w proces rekrutacyjny pod koniec ważności rekomendacji i z powodzeniem go zatrudnił, Stribog Games Sp. z o.o. płaci należny bonus niezależnie od zakończenia daty ważności tego polecenia.
  5. Kwota bonusu to 4 000 złotych brutto.
  6. Stribog Games Sp. z o.o. podpisuje umowę z osobą polecającą. Bonus wypłacany jest jedynie po podpisaniu umowy.
  7. Bonus wypłacany jest polecającemu po pomyślnym zatrudnieniu kandydata.
 4. Inne postanowienia
  1. Stribog Games Sp. z o.o. przetwarza dane uczestników programu w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu programu. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania bonusu.
  2. Polecający zgłaszając dane kandydata potwierdza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych.
  3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) jest Stribog Games Sp. z o.o..
  4. Stribog Games Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu podczas trwania programu.
  5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia programu.